Binære tall er tall i to-tallsystemet, som regel uttrykt ved hjelp av symbolene 0 og 1. Brukt blant annet som meningsbærende symboler i datamaskiner, der de representeres av ulike spenningsnivåer, ulike magnetiske retninger og lignende.