Binære tall, tall i to-tallsystemet, uttrykt ved hjelp av symbolene 0 og 1. Brukt bl.a. som meningsbærende symboler i elektroniske datamaskiner, der de representeres av ulike spenningsnivåer, ulike magnetiske retninger o.l.