Betonghullblokk, en murblokk av betong hvor vekten er redusert og den varmeisolerende evnen økt ved hjelp av spalter parallelt med veggplanet. Betonghullblokk ble tatt i bruk her i landet like etter den annen verdenskrig og var da langt mer anvendt enn nå. Brukes hovedsakelig i kjelleryttervegger.