Beslutningsdyktighet, (jur.). Når et kollektivt organ eller en forsamling skal fatte vedtak, må i alminnelighet et bestemt antall (quorum) være til stede for at organet eller forsamlingen skal være beslutningsdyktig. Bestemmelser om beslutningsdyktigheten står som regel i vedtektene.