Bensol er det samme som den kjemiske forbindelsen benzen.