Basidiocarp, betegnelse på stilksporesoppers fruktlegeme.