Balansekonto, konto for balanse, den kontoen i den dobbelte bokføring hvortil man ved avslutningen fører alle poster som skal overføres til neste regnskapsperiode, det vil si poster som representerer eiendeler, gjeld og egenkapital.