Ave pia anima, lev vel, fromme sjel. Alminnelig innskrift på romerske graver.