Autogiro, løpende avtale som gir betalingsmottaker adgang til å belaste betalerens konto i finansinstitusjon (vanligvis bank). Etter at finansavtaleloven trådte i kraft 1. juli 2000 ble autogiro avløst av avtalegiro for private forbrukere.