Audouinmåke er det gamle navnet på middelhavsmåke, en fugleart i måkefamilien. Se middelhavsmåke.