Middelhavsmåke er en fugleart i måkefamilien. Voksne fugler har lyst grå overside og hvit underside, og størrelse omtrent som en sildemåke. Videre har middelhavsmåkene lyst hode og korallrødt nebb med svart tverrbånd og en gul nebbtupp. Bena er mørkt grå, og vingespissene er svarte. Middelhavsmåkene hekker i landene rundt Middelhavet, fra Tyrkia i øst til Spania i vest, samt i Atlanterhavet ved Faro i Portugal. Totalbestanden globalt er på omtrent 22 000 hekkende par (2008). Arten er per 2019 ikke registrert i Norge, men enkeltindivider er observert i Danmark og Finland.