Au courant, som er inne i, følger med i (en sak, begivenhetenes utvikling).