Asfaltert grus, asfaltdekke som består av tørket, oppvarmet steinmateriale og ca. 4,5 % bitumen. Det anvendes særlig som bærelag på alle typer veier, men også som midlertidig dekke. Se asfaltdekker.