Artfiske er sportsfiske med stang etter forskjellige arter på tvers av metoder og størrelse på fisk. Artsfiske krever kunnskap om ulike arters habitat, adferd og fødevalg. Det er et krav at fisken skal ha bitt på kroken. Det fiskes både i ferskvann og saltvann.