Al peso, etter vekten, etter de enkelte stykkers vekt; se også al marco.