Aksialfjær, relativt kort fjær på vingen til fjærfe som blir felt først når dyret myter.