Agrotekniker, landbruksfagkyndig person med 2-årig teknisk fagskole etter agronomutdannelsen som kan virke som planlegger, instruktør osv.