Age before beauty, alder (går) foran skjønnhet; uttrykket tidligst funnet i Leans Collecteana 3 (1903).