Aeronatisk er en beskrivelse for alt som omhandler aeronautikk.