William Cecil Burghley var en engelsk statsmann som trådte inn i statstjenesten allerede under Henrik 8 og ble medlem av Underhuset senest 1547. 1550 sluttet han seg til Elizabeth. Ved Elizabeths regjeringstiltredelse 1558 ble han igjen utnevnt til statssekretær og var siden til sin død Englands førsteminister. I 1571 ble han adlet som baron Burghley (eller Burleigh). Året etter ble han storskattmester (lord high treasurer). Burghley, som selv etter hvert ble en ivrig protestant, tilskyndet dronning Elizabeth til å føre en protestantisk politikk. På hans råd støttet hun skottene mot Maria Stuart, og han fikk henne til å fengsle Maria da hun søkte tilflukt i England. Etter at Babingtons sammensvergelse var oppdaget, fikk han Elizabeth til å underskrive hennes dødsdom. I utenrikspolitikken søkte han med hell å opprettholde freden, selv med Spania, inntil England var blitt sterkt nok til å ta kampen opp også mot denne motstander. Fra Burghleys sønn Thomas nedstammer markiene av Exeter, fra hans sønn Robert Jarlene av Salisbury.