Robert Cecil var fra 1605 1. jarl av Salisbury og en engelsk politiker. Fra 1584 var Cecil medlem av Underhuset. Han fungerte som utenriksminister fra 1590 og ble utnevnt formelt 1596. I 1598 overtok han som førsteminister etter sin far, William Cecil, Lord Burghley. Ved dronning Elizabeths død 1603 ble han førsteminister for Jakob 1. Ved å følge hovedlinjene i Elizabeths innen- og utenrikspolitikk representerte han en stabilitet i overgangen fra Tudor- til Stuart-styre i England.