William Bliss Carman, kanadisk lyriker, levde for det meste i USA. Sammen med vennen Richard Hovey skrev han flere samlinger Songs from Vagabondia (1894–1900). Alene utgav han bl.a. Low Tide on Grand Pré (1893) og fire bind av Pipes of Pan (1902–05). Han redigerte antologien The Oxford Book of American Verse (1927). Carman er særlig kjent for sine fine naturstemninger.