Vendeltid, svensk betegnelse for perioden 550–800 e.Kr. Tidsrommet er blitt oppkalt etter de rike gravfunnene fra en gravplass i Vendel i Uppland. I Norge kalles tilsvarende periode for merovingertid, i Danmark for yngre germansk jernalder.