VOC er i organisk kjemi en forkortelse for flyktige organiske forbindelser.