Ur-Nammu, ca. 2150 f. Kr., sumerisk konge, kjent for noen av de eldste kjente lovtekster. Den sumeriske sivilisasjonen var en forløper for senere semittiske sivilisasjoner, deriblant Babylonia, og Ur-Nammus lover anses som en forløper for den 300 år yngre Hammurabis lover. De delene av Ur-Nammus lover som man har klart å tolke, dreier seg blant annet og skatt, prosess og straff. I Ur-Nammus lover finner vi det eldste uttrykk for talionsprinsippet ("øye for øye, tann for tann").