Tribonian(us), romersk jurist som virket på 500-tallet e. Kr. Han var justisminister under keiser Justinian og har hovedæren for utarbeidelsen av Institusjonene, Digestene og den reviderte Codex, som til sammen utgjorde Justinians store lovverk Corpus juris civilis.