Torfinno, elv i Voss kommune, Hordaland, renner fra Torfinnsvatnet (6 km2, 893–858 moh.) mot nord til elven Vosso. En tredjepart av fallet er utbygd i Hodnaberg kraftverk mellom Torfinnsvatnet og Hamlagrøvatnet 2/3 av Torfinnsvassdraget ble 1932 overført til Hamlagrøvatnet for utbygging i Bergsdalsvassdraget, den første store vassdragsoverføring det er gitt konsesjon for i Norge.