Tolga-Os, tidligere kommune i Hedmark, opprettet i 1966 ved sammenslåing av kommunene Tolga og Os, delt igjen i 1976 i Tolga kommune og Os kommune. Tolga og Os utgjorde en felles kommune også 1837–1926 under navnet Tolga; delt 1926.