Tingmannalid, eller tinglid, en stående hær av nordiske krigere, opprettet av Knud den store i England etter erobringen av landet.