Thomas Wentworth Strafford var en engelsk statsmann, medlem av Underhuset fra 1613 og første jarl av Stafford fra 1640. Han støttet i begynnelsen parlamentsopposisjonen mot Jakob 1 og Karl 1, men ble likevel en av kong Karl 1s viktigste tilhengere da han i 1628 ble utnevnt til lord president i nord og i 1629 til privy councillor. Stafford støttet en eneveldig politikk, og ble oppfattet som en av Parlamentets viktigste motstandere i første fase av revolusjonen. Han ble ble dømt til døden og henrettet i 1641.