The Dubliners, irsk folkemusikkgruppe dannet i Dublin 1962 av Barney McKenna (1939-2012), Luke Kelly (1940-84), Ciarán Bourke (1935-88) og hovedvokalisten Ronnie Drew (1935-2008). Året etter ble Kelly erstattet av John Sheahan (f. 1939) og Bob Lynch (1935-82). Kelly vendte tilbake i 1965, på bekostning av Lynch. Etter at Bourke og Drew sluttet i 1974, har det vært flere utskiftninger i besetningen. Drew var imidlertid tilbake i 1979-95. Fra midten av 1960-årene var The Dubliners svært populære i store deler av Europa med sitt repertoar av folkelige viser. Deres største britiske hits var Seven Drunken Nights i 1967 og Black Velvet Band i 1968, og (i samarbeid med The Pogues) The Irish Rover i 1987. Av en lang rekke album kan nevnes debuten The Dubliners (1964), A Drop Of The Hard Stuff (1967), More Of The Hard Stuff (1967), A Parcel Of Rogues (1976), Celebration (1987) og Further Along (1996). Fram til 2012 var The Dubliners ledet av felespilleren Sheahan og banjospilleren McKenna.