T var en lukkerfunksjon på mange analoge kameraer der lukkeren åpnet seg når du trykket på utløseren første gang og lukket seg når du trykket andre gang. Kameraene var som regel bygget for eksponeringer ned til 1 sekund, og T-funksjonen ble brukt for å få enda lenger lukkertider, for eksempel ved nattfotografering.