Sverre Waage, norsk sceneinstruktør. Han har bl.a. arbeidet ved Det lille Teater 1983–86 og ved Hedmark Teater 1988–2000. Kunstnerisk leder for Teaterfestivalen i Kongsvinger fra starten 1993. Blant ca. 50 iscenesettelser kan nevnes hans egne stykker Veien tilbake (1990, om Sigurd Hoel) og Soli Deo Gloria (1993, om kirkebrannen i Grue). Ved Haugesund Teater har han under navnet Xanti Schwartz skrevet og iscenesatt nysirkus-forestillingen Ringen. 2001–04 teatersjef ved Haugesund Teater.