Stumpe-ætten, norsk stormannsslekt, kjent fra 1300- og begynnelsen av 1400-tallet, med hovedsete i Borgarsyssel. Blant dens medlemmer var Håkon Munånsson Stumpe og Olav Håkonsson Stumpe, begge store godseiere og medlemmer av riksrådet.