Storyville, distrikt i New Orleans, USA, oppkalt etter politikeren Sidney Story, som sørget for å samle byens prostitusjon i dette området i 1898. Frem til stengningen av distriktet i 1917 var Storyville også et rikt arbeidsområde for de første jazzmusikerne, og betegnes ofte som jazzens vugge. Flere gater her har gitt navn til jazzmelodier, for eksempel Basin Street og Canal Street.