Spinello Aretino, italiensk maler fra Arezzo; påvirket av Giotto, kjent for sine religiøse motiver og som forløper for Masaccio.