Skjervsfossen, foss i Granvinelva, Voss herad, Vestland fylke. Fossen ligger like ved Skjervsvegen, den tidligere riksvei 13, som går i seks slyng ned i Granvindalen. I dag går Rv. 13 i tunnel vest for stupet ned mot dalen. Skjervsfossen har en fallhøyde på rundt 120 meter.