Sigurd Engelstad, norsk genealog; bror av C. F. Engelstad. Antikvarbokhandler 1939–51; ansatt ved Riksarkivet 1970, førstearkivar 1979–83. Han utgav Norge i kart gjennom 400 år (1952), det store verket Blakstad i Asker; gården og slekten (1958) og flere stamtavler. Medredaktør av Norsk slektshistorisk tidsskrift 1960–75.