Setergrotten, grotte i Rana kommune, Nordland, 2,4 km lang og 50 m dyp karsthule. Del av Grønli-Setergrottesystemet (se også Grønligrotten), som til sammen har nesten 5 km total ganglengde. Setergrotten har flere store haller med tykke avleiringer av istidssedimenter og en del torvavsetninger fra tiden etter siste istid.