Selskapet til utgivelse av gamle norske håndskrifter, stiftet 1949 av flere norske forleggere for utgivelse av norske håndskrifter fra middelalderen i faksimileutgaver under tittelen Corpus codicum Norvegicorum medii aevi. Til Oslos 900-årsjubileum (1950) ble utgitt Oslo bylov (ved Didrik Arup Seip); senere kom Gammelnorsk homiliebok (1952, ved Trygve Knudsen), Legendarisk Olavssaga (1956, ved Anne Holtsmark), Gamle norske diplomer inntil år 1300 (1960, ved Finn Hødnebø), Gammalnorske membranfragment i Riksarkivet, bd. I (1963, ved Thorsten Eken) og Elis Saga, Strengleikar and Other Texts (1972, ved Mattias Tveitane).