Sarabråten, eiendom tilhørende Oslo kommune, ved Nøklevann i Østmarka, Oslo. Her lå tidligere en kjent skibakke. Tilhørte 1856–1911 Heftye-familien. Bebyggelsen ble revet da Nøklevann ble drikkevannskilde. Monument over falne i Milorg-gruppe 13132. Monumentet Speiderbautaen over Chr. Dons, som ved Hauktjern ovenfor Sarabråten grunnla speiderbevegelsen i 1911, avduket 1955.