Saint John's, hovedstad i Antigua og Barbuda, ligger ved en naturlig havn på Antiguas nordvestside; 22 600 innb. (2001). Travel havn. Produksjon av tekstiler, rom, tre- og metallvarer. En del finansvirksomhet og turisttrafikk (cruiseskip). Katedral fra 1845, historisk museum.