Rummelhoff, norsk slekt som stammer fra major Heinrich Johan Rummelhoff (1645–1721). Han gikk i dansk-norsk tjeneste og var fra 1710 kommandant på Munkholmen i Trondheim. To nålevende grener stammer fra hans sønner major Holger Christopher Rummelhoff (1700–73) og Henrich Johan Christen Rummelhoff (1702–62). Fra førstnevnte stammer (gjennom kvinneledd) fiolinmakeren Johan Rummelhoff-Hansen (1877–1918). Fra H. J. C. Rummelhoff stammer skuespilleren Anita Rummelhoff (1935–97). En påstått tilknytning til den baltiske adelsslekten Rummel von Rummelhoff er ikke dokumentert gjennom primærkilder.