Ruffo di Calabria, italiensk adelsslekt som skal stamme fra de langobardiske fyrstene av Calabria. Slekten fikk fyrstetittel 1316, spansk grandetittel 1603 og fyrstedømmet Palazzolo 1622. Slektens mest kjente medlem er Paola Ruffo di Calabria (f. 1937), dronning av Belgia i sitt ekteskap med kong Albert 2.