Rock River, elv i Wisconsin og Illinois, USA, bielv til Mississippi, 480 km lang. Store kraftanlegg. I Lowden Memorial Park står en statue av indianerhøvdingen Black Hawk av Lorads Taft.