Quadrantidene, meteorsverm som når maksimum ca. 3. jan. (meteorhyppighet ca. 35 per time), varighet ca. 3 dager. Radiasjonspunkt: α = 231°, δ = +50°.