Havneby på sydkysten av øya Disko på Vestgrønland med 1054 innbyggere i 2006 i Quaasuitsup kommune. Byen ble grunnlagt av hvalfanger Svend Sandgreen i 1773. Det danske navnet er Godhavn. Tidligere stor rekeindustri som nå er nedlagt, mens fiskeri ( av bla torsk) har overtatt den viktigste økonomiske rollen. Nordøst for byen ligger Arktisk Station, en av de få forskningstasjoner i Arktis som kan gjennomføre helårsundersøkelserog Geofysisk Observatorium med målinger av jordmagnetisme og jordskjelvbølger.