Prosessindustriens Landsforening, nærings- og arbeidsgiverforening, tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). PIL ble grunnlagt 1992 ved sammenslutning av fire tidligere landsforeninger innen NHO. I 2006 gikk PIL sammen med Teknologibedriftenes Landsforening og dannet NHOs største landsforening, Norsk Industri.