Prebensen, norsk slekt som stammer fra skipsfører i Brunlanes Peter Prebensen (1730–72). Hans sønnesønn, skipsreder, kjøpmann og brukseier Iacob Wetlesen Prebensen (1808–92), var far til minister, odelstingspresident Nicolai Christian Grove Prebensen (1850–1938), konsul Jacob Christian Wetlesen Prebensen (1851–1911) og skolebestyrer, major Thorvald Prebensen (1860–1934). Konsul J. C. W. Prebensen var far til ambassadør Per Preben Prebensen (1895–1961) og skipsreder Alexander Nicolay Bech Prebensen (1889–1955). Førstnevnte var far til ekspedisjonssjef Christopher Fougner Prebensen (f. 1937). Skipsreder A. N. B. Prebensen var far til direktør i Norges Eksportråd Iacob Christian Wetlesen Prebensen (1912–86).