Paul Durand-Ruel, fransk kunsthandler som støttet impresjonistene og bidrog sterkt til deres gjennombrudd i 1870-årene. Introduserte dem i London 1883 og i New York 1886. Hans familie har fortsatt å omsette impresjonistenes kunst.