Panini var en indisk grammatiker. I Ashtadhyayi (De åtte kapitler) ga han en analytisk fremstilling av den innviklede lyd- og formlæren til sanskrit. Panini bygger på eldre grammatisk tradisjon, men hans verk var så epokegjørende at det ble grunnsteinen for alt senere grammatisk studium i India.